Onnea 245 vuotta täyttävälle Kuopiolle!

Kuopio on aikojen saatossa laajentunut ja pienentynyt erinäisten lääni- ja kuntajakojen / -liitosten seurauksena. Nykyajan trendi on, että suuret kasvukeskukset “syö” ympäriltä pienempiä kuntia. Ikiaikainen mietintä käy liitoskunnissa palveluiden ja työpaikkojen pysyvyyden suhteen. Päälekkäisiä rakenteita puretaan ja osa palveluista karkaa varsin kauas kuntalaisilta, jotka aiemmin voivat asioida oman kylän keskustassa.
Julkinen liikenne toimii korkeintaan koululaisten menojen mukaan isompiin keskustoihin. Tämä pakottaa haja-asutusalueiden asukkaita käyttämään omia autoja ja jos omasta pihasta ei autoa löydy niin on turvauduttava esimerkiksi taksiin. Varsinkin eläkkeiden tai erilaisten tukien varassa asuvat ihmiset eivät yksinkertaisesti pysty liikkumaan, ilman kohtuutonta taloudellista vaikutusta lähes mihinkään. Samassa vähennetään asukastupien käyttöä ja viedään vielä viikon ainoa sosiaalinen kontakti pois… Joiltain osin varmasti tuttu tilanne monellekin liitoskunnassa asuvalle. Haja-asutusalueilla tullaan omia autoja tarvitsemaan nyt ja aina, mutta tätä mahdollisuutta ei kaikilla ole. Kelataksit tietysti kuljettaa terveyspalveluiden piiriin, mutta omavastuun hinta on vain osatotuus matkojen kokonaiskustannuksista.

Miten Kuopio voi tänään? Miten Kuopiolaiset voivat tänään? Ovatko liitoskuntien asukkaat tyytyväisiä? Mitkä vaikutukset näillä palveluiden supistamisilla on nuorisoon, mielenterveyteen ja yleiseen viihtyvyyteen ja vetovoimaisuuteen? Veroeurot valuvat yhteiseen kassaan nimeltä Kuopio, mutta mikä on kokemus näiden rahojen tasa-arvoisesta käyttämisestä?

Kuopion keskusta, lähialueineen kehittyy ja hyvä niin. Meillä on hyvä kaupunki asua monellakin mittarilla, mutta kääntöpuolena meillä on myös paljon ongelmia, joiden kanssa ollaan kansallista kärkiluokkaa. Näin juhlapäivänäkään ei saisi unohtaa Kuopion liitoskuntien ja haja-asutusalueiden asukkaita ja niitä, jotka eivät saa tarvitsemiaan palveluita kunnalta oikea-aikaisesti ja todelliseen tarpeeseen. PYLL-indeksi on mielenkiintoista luettavaa Kuopion kohdalla…

Tässäpä hieman ajatuksen virtaa näin Kuopion vuosipäivänä. Voisiko jotkut asiat olla toisin?