Kuopion eläkkeensaajien toimitilat?

Kuopion eläkkeensaajien, erittäin huolestunut kirjoitus kunnan päätöksestä irtisanoa käytettyjen tilojen vuokrasopimus.Kunnan omana toimintana järjestettynä noin hyvät aktiviteetit, kyseisille ryhmille, maksaisi huomattavasti enemmän kuin tuo sisäisten vuokrien määrä. Ja kuitenkin sähkö- ja vesilaskut tiloista juoksee edelleen. Allastilan käyttö olisi voinutkin loppua, mutta kaikkien tilojen alasajo oli kohtuutonta tässä kohtaa. Mistään ei korvaavia tiloja ole voineet hankkia. Järjestöjen tekemällä työllä on suuri vaikutus ihmisten arjessa jaksamiseen, mielenterveyteen, toimintakykyyn jne. Kunta ei voi korvata noita toimintoja millään samassa mittakaavassa. Kuitenkin suurin osa tuosta työstä on tehty hartiavoimin ja yhteistä hyvää tuottaen.

Mistä paikka ja resusrssit jatkossa?

Alla oleva kirjoitus lainattu Kuopion eläkkeensaajien facebook-sivulta.

Kuopion Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta käsitteli kokouksessaan 16.12.2020 Asianro 9902/10.03.02.04/2020 97§ vuokrasopimusta, joka mahdollisti meidänkin yhdistyksen kerhojen ja tapahtumien järjestämisen Alavan toimintakeskuksessa ilman vuokraa. Lautakunnan kokouksessa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas esitti, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan Janne Hentusen esityksen irtisanoa vuokrasopimus.
Lautakunnan jäsen Ritva Hakulinen esitti, että Alavan toimintakeskuksen vuokrasopimusta ei irtisanota ja toimintaa ei lakkauteta allasosastoa lukuun ottamatta. Kari Hartikainen ja Mikko Lankinen kannattivat Ritva Hakulisen esitystä.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 8 (kahdeksan) ääntä (Saara Hanhela, Tsega Kiflie, Jarmo Nykänen, Emmi Reijula, Hetti Rytsy, Teija Savolainen-Lipponen, Iiro Väisälä, Liisa Pietikäinen) ja Hakulisen esitys 3 (kolme) ääntä (Mikko Lankinen, Ritva Hakulinen, Kari Hartikainen), joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos merkitsee, että lautakunta irtisanoi vuokrasopimuksen, ja että toimintamme Alavassa loppuu 31.1.2021. Saimme tiedon tästä päätöksestä 18.12.2020. Yhdistyksemme hallitus päätti pyytää kaupunginhallitusta ottamaan asian käsiteltäväkseen, koska lautakunnan päätöksestä ei voi valittaa. Tänään puheenjohtajamme Juhani Mikkonen toimitti kaupungin kirjaamoon kaupunginhallitukselle osoitetun kirjeen. Sen teksti on tässä:

Me allekirjoittaneet olemme järkyttyneinä ottaneet vastaan tiedon Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 16.12.2020 tekemästä päätöksestä irtisanoa Alavan toimintakeskuksen vuokrasopimus kaupungin Tilapalvelun kanssa. Päätöksestä ilmoitettiin Alavan toimintakeskuksissa toimiville järjestöille 18.12.2020. Samalla kerrottiin, että tilojen on oltava tyhjät 31.1.2021. Päätöksellä lautakunta säästää 64.000€ kaupungin sisäisiä vuokrakuluja.Tällä hetkellä tiloja käyttää vakituisesti parikymmentä vapaaehtoistyötä tekevää yhdistystä, eläkeläis-/vanhusjärjestöjä, potilasjärjestöjä, harrasteryhmiä. Vertaisohjaajat ohjaavat liikunta-, musiikki-, askartelu- ja keskustelukerhoja korvauksetta, ilman palkkaa. Osallistumisia kerhoissa on kymmeniä tuhansia vuodessa. Esimerkiksi Kuopion Eläkkeensaajat ry:n kerhoissa, juhlissa ja jäsentapaamisissa (yhteensä 330) oli vuoden 2019 (normaali toimintavuosi) aikana 4557 kirjattua käyntiä. Kuopion Varhaiseläkkeensaajat ry:n (jäsenmäärältään lähes kolminkertainen Kuopion Eläkkeensaajat ry:n verrattuna) vuoden 2020 tilastot kertovat merkittävästä pudotuksesta kävijämäärissä, mutta silti kerhoissa on käynyt keskimäärin 50 henkilöä/viikko, sekä kerran kuukaudessa järjestettävissä jäsentapaamisissa ja juhlissa 100-180 osallistujaa/kerta.
Yhdistysten jäsenkokoukset ovat hyväksyneet vuoden 2021 toimintasuunnitelmansa ja toimintakalenterinsa Alavan tiloista toukokuun 2021 loppuun tekemiensä varausten pohjalla. Vuokrasopimuksen/käyttöoikeuden irtisanominen merkitsee, että kaikelta suunnitellulta putoaa pohja, että on pikaisesti löydettävä iso kalustettu äänentoistolaittein, videotykein ym. laittein ja pianoin varustettu juhlasali, monipuolinen isommillekin ryhmille sopiva liikuntasali (peiliseinä, liikuntavälineille varastotilat) sekä askartelutila tarvikkeiden säilytystiloineen. Kuopion Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja on selvittänyt korvaavien tilojen saamista. Sopivia maksuttomia tiloja ei kaupungissa ole. Tämä tarkoittaa, että kaikki Alavaan suunnitellut kerhot ja jäsen-, ym. tapaamiset jäävät toteutumatta, koska kaikki järjestöt rahoittavat toiminnasta aiheutuvat pakolliset kulut (jäsenkirjeiden monistus ja postitus, ilmoitus-, toimistotarvike-, puhelin- ym, kulut) myyjäisillä, arpajaisilla, keräyksillä sekä pienillä kaupungin avustuksilla ja jäsenmaksuilla. Tulot eivät riitä tilavuokriin, joita Alavan tilojen käytöstä, tai korvaavista tiloista aiheutuisi tuhansia euroja vuodessa.
Hyvinvoinnin Pääkaupunki, Kuopio, on Ikäystävällinen Kuopio-ohjelmassaan julkaissut ”Kehitetään toimintamalli, jossa kaupungintilat olisivat paremmin asukkaiden ja järjestöjen käytössä ….Toimintakeskuksen toimintaa monipuolistetaan. Palvelut tuotetaan yhdessä vertaisohjaajien, järjestöjen ja kaupungin kanssa.” Mielestämme tämä päätös ei ole sopusoinnussa ohjelman kanssa. Lainkin mukaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että Kuopio tukisi kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita, jotka Alavan toimintakeskuksen tiloissa tekevät ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävää työtä. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätöksen Vaikutusten ennakkoarvioinnissa todetaan monessa kohtaa, että tiloista luopuminen voi vaikeuttaa yhdistysten toimintamahdollisuuksia ja että ”Tilojen vuokrakuluista säästäminen on talouden sopeuttamisen kannalta tarpeen.

Tiloista luopuminen voi estää asukkaiden harrastamisen jatkumisen, heikentää toimintakykyä ja terveyttä ja siten lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja.” Koska lautakunta kuitenkin päätti luopua tiloista, järjestöt joutuvat lakkauttamaan kuopiolaisten osallisuusmahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävän ja edistävän kerho- ym. toimintansa 31.1.2021. Vaikka Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 16.12.2020 pidetyn kokouksen 97§:ssä tehdystä päätöksestä ei voi valittaa, me valitamme, koska me välitämme niistä kuopiolaisista, jotka käyvät kerhoissamme. Mielestämme tämä päätös on täysin Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymän Ikäystävällinen Kuopio-ohjelman vastainen ja vaikeuttaa todella merkittävästi tai jopa tuhoaa täysin vapaaehtoistyönä ylläpidetyn erittäin merkittävän osallistujien terveyttä ja toimintakykyä yllä pitävän toiminnan. Inhimillisten kärsimysten, syrjäytymisen, yksinäisyyden yms. torjumiseksi sekä lautakunnassakin todettujen sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen lisääntymisen välttämiseksi me alla esitetyt yhdistykset pyydämme kohteliaasti kaupunginhallitusta ottamaan tämän asian päätettäväkseen ja päättämään että Alavan toimintakeskuksen tilat ovat edelleen vapaaehtoistyötä tekevien vanhus-, vammais- ja potilasjärjestöjen käytössä maksutta.

Kuopiossa 7.1.2021 Kuopion Eläkkeensaajat ry alla olevien yhdistysten valtuutuksella
Juhani Mikkonen
Pirjo Nironen puheenjohta ja sihteeri vjmikkonen@gmail.com pirjo.nironen@wippies.fi 044 267 4153 040 539 3489
Eläkeliitto Kuopion yhdistys ry, Kuopio- Kallavesi Eläkeläiset ry, Kuopion Eläkkeensaajat ry, Kuopion Liikealan Eläkkeensaajat ry, Kuopion Varhaiseläkkeensaajat ry, Kuopion sotaveteraanien perinnekuoro / Puijon laulu ry, Kuopion Harmonikkakerho ry, Kuopion seudun Hengitysyhdistys ry, Suomen Nivelyhdistys ry Kuopion osasto, Kuopion Parkinson yhdistys ry, Kuopion Selkäyhdistys ry.

Tiedoksio kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, apulaiskaupunginjohtajat Pekka Vähäkangas, Jari Kyllönen ja Jari Saarinen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen, asiakkuusjohtajat, palvelupäälliköt, Tilapalvelun toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja tila- ja hallintopäällikkö Heikki Kekäläinen sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat, tiedotusvälineet ym. yhteistyökumppanit.”