23.01.2022 äänestetään historian ensimmäisissä aluevaaleissa!

Aluevaalit jo kolokutteloo ovella! Nämä vaalit ovatkin erityisen mielenkiintoiset, koska tulevaisuuden hyvinvointialueilla päätetään meidän kaikkien turvallisuuden ja hyvinvoinnin asioista. Mukaan lähdin, koska omaan vahvan kokemuksen sosiaali- ja terveydenhuollon työstä. Pelastustoimeen olen saanut varsin hyvän kosketuksen työskennellessäni ensihoidossa. Olen myös nuorempi sammutusmies ja toiminut vapaapalokunnassa hälytys- ja ensivastetehtävillä.

Tutuksi on tullut sekä julkinen että yksityinen sektori. Tälläkin hetkellä työskentelen sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa ja toisaalta olen osakkaana ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, koulutukseen ja terveydenhuollon kehittämiseen keskittyvässä yrityksessä terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana.

Tänne kirjoittelen tärkeistä teemoista pitkin matkaa ennen ja jälkeen vaalien. Ennaltaehkäisy ja perusterveydenhuolto ovat peruskallio, joiden päälle rakennetaan toimivat erikoissairaanhoidon toiminnot. Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi tulee olla kunnossa. Toisaalta vammaispalveluiden tulee vastata tarpeita ja entistä paremmin tulee varmistaa perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ikäihmisille riittävä tuki ja toisaalta perusterveydenhuoltoon tulee resurssoida tarpeeksi geriatrista osaamista. Näin varmistetaan, että ikäihmiset saavat juuri sen hoidon mitä tarvitsevat jo kotikunnassaan ja erikoissairaanhoitoon lähetetään ne potilaat, jotka sitä tarvitsevat. (tällä hetkellä ikäihmisiä ajelutetaan ympäri Pohjois-Savoa ja tämä ei ainakaan paranna geriatrisen potilaan selviämistä raskaasta ajeluttamisesta.)

Palveluiden digitalisaatiota tulee edistää kuitenkaan unohtamatta pienten taajamien kivijalkapalveluita. Mahdollisimman monet palvelut tulisi saada yhdestä paikasta. Kokonaisvaltaisempi lähestyminen asiakkaan / potilaan arkeen ja vointiin tuo varmasti parempia tuloksia, kuin suppea 10min käynti vastaanotolla. Nopeampi hoitoonpääsy ja interventiot mahdollistavat varhaisemman hoidon erilaisiin ongelmiin.

Sekä terveydenhuollon että pelastustoimen resurssointi on oltava kunnossa. Ilman hyvinvoivaa henkilöstä ei voi tuottaa “inhimillisesti parasta hoitoa”. Henkilöstön arvostuksen tulee näkyä muutenkin kuin sytyttelemällä valoja talojen seiniin. Perusasioiden kuntoon saattamisella mahdollistetaan jatkossa järkevät palvelurakenteet ja tulevaisuudessa terveempi ja turvallisempi Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Olemme uuden ja ison asian äärellä. Työ on annettu tehtäväksi ja nyt on hyvinvointialueen ihmisillä mahdollisuus valita tekijät työlle. Käykää ihmeessä äänestämässä, kun on sen aika.

Olen valmis ja halukas aluetta kehittämään, joten mikäli arvostat tehtäväkentän osaamista ja asioita, joita itse arvotan korkealle, olen sinulle oikea valinta.