Kuinka Kuopion palvelurakenteessa huomioidaan ikääntyneiden sateenkaarisenioreiden tarpeet?

Tämän päiväisessä tekstissä hieman ajatuksia ikäihmisten hoitoon ja palveluihin liittyen. Tällä kertaa näkökulmana sateenkaariseniorit. Tekstissä havaintoja elävästä elämästä ja omasta työstä, sekä lainauksia Setan materiaaleista. Tekstissä olevan linkin takaa löytyy ajatuksia herättävä video! Kannattaa tutustua ja pysähtyä hetkeksi ajattelemaan aihetta.

Kaikilla kuntalaisilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet, hyvään ja yksilölliseen elämään, kaikissa Suomen kunnissa. Ikääntyvien palveluissa tulisi huomioida sateenkaarisenioreiden toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita, sekä oppia kohtaamaan heidät sensitiivisesti. Itsekin hoitotyötä tehdessäni olen varsin usein huomannut puhuttelevani potilasta esimerkiksi rouvaksi. Saaden sitten palautteen siitä, että ei ole kyseessä rouva ja kotona ei ole mies. Vanhat ja pinttyneet puhuttelunormit ohjaavat melko pitkälti mies + naisparin ”normeihin”. Kuitenkin tulisi mieluummin käyttää neutraaleja termejä kuten puoliso tms.

50 vuotta sitten homoseksuaaliset teot on poistettu rikoslaista ja toisaalta 40 vuotta sitten homouden leima sairautena on poistettu. Tämä aiheuttaa sen, että sateenkaariseniorit ovat joutuneet elämään yhteiskunnassa, jossa heitä on pidetty sairaina ja rikollisina. Jos ei muuta niin on vähintäänkin toivottu, että parisuhde-elämä on täytynyt piilottaa katseilta. Näin ei voi enää nykyään olla. Jokaisen tulee saada olla avoimesti oma itsensä ja varauksetta tasavertaisia muiden rinnalla. Ihmiset, jotka ovat joutuneet kätkemään yhden ihmisen keskeisimmistä tarpeista, ovat ansainneet sen, että he saavat elää turvallisesti omana itsenään nykyaikana.

Sateenkaarisenioreiden näkymättömyys niin palveluissa kuin yhteiskunnassakin on yhä ajankohtainen haaste. Historian varjo sateenkaari-ihmisten elämään on pitkä.

Kuntien työntekijöiden tulisi saada koulutusta sateenkaariteemoista, koskien koko elämänkaarta. Jokaisella kuntien ja myös yksityisten alojen työntekijöillä on vastuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta senioreiden palveluissa.

Mitä kunnissa työskentelevien poliitikkojen ja ammattilaisten sitten tulisi tietää?
* Historian merkitys – sateenkaariseniorit ovat eläneet ajassa, jolloin yhteiskunta on leimannut heidät sairaiksi ja rikollisiksi. Tästä johtuen myös oma identiteetti ja merkitykselliset ihmissuhteet on usein jouduttu salaamaan.
* Perhe- ja läheissuhteiden moninaisuus – anna ikääntyneen itse määritellä itselleen merkitykselliset ihmissuhteet. Perheenomaisten läheissuhteiden merkitys on yksilöille erittäin suuri.
* Palvelujen piiriin hakeutumista saatetaan vältellä syrjinnän pelossa – selvityksen mukaan 30 % sateenkaarisenioreista kertoo jättäneensä sosiaali- tai terveyspalveluita käyttämättä kerran tai useammin epäasiallisen kohtelun tai syrjinnän pelossa.

https://youtu.be/yV2cB9FMXoA

HALUAISIN PYSTYÄ KERTOMAAN. Tällä Setan videolla yhdeksän sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvaa ihmistä kertoo elämästään. He pohtivat ikääntymistä, palveluntarpeitaan ja toiveitaan. Tarinat tekevät näkyväksi voimavaroja, koviakin kokemuksia ja asioita, jotka tukevat hyvää vanhuutta. 22 min.

** 5 vinkkiä ikääntyneiden palveluihin
————————————————————
1. Kutsutaan jokaista asiakasta tämän itse toivomallaan nimellä – nimen merkitys identiteetille sekä yksilön hyvinvoinnille hyvin suuri.
2. Käytetään avoimia kysymyksiä kartoittaessa asiakkaan tilannetta – avoimet kysymykset edistävät itsemäärittelyä ja antavat tilaa määritellä itse keitä omaan perheeseen tai läheisiin kuuluu.
3. Työyhteisöissä pohditaan käytäntöjä ja toimintatapoja – asioita on hyvä pohtia jo ennen ensimmäistä identiteetistään avointa sateenkaarisenioriasiakasta.
4. Tuodaan esiin hyvät käytännöt ja yhteinen linja siitä, miten sateenkaariseniorien yhdenvertaisuuden edistetään.
5. Tuodaan moninaisuus näkyväksi viestinnässä ja arjen toiminnassa – Mitkä keinot tuoda moninaisuutta näkyväksi palveluidenkäyttäjille ja omaisille toimivat kunnan työyhteisöissä? Seniorien oma pride?

Palveluiden inklusiivisuuden eteen ei vaadita ainoastaan suuria tekoja – pienilläkin teoilla voi olla yksilölle suuri merkitys!