Skip to content
Autuaanlampicrop

Tasavertainen kehitys luo edellytyksiä elämään.

Minulle perinteiset arvot ovat tärkeitä. Perhe, koti ja työ ohjaavat vahvasti arkeamme. Lapsiin ja nuoriin, sekä koulutukseen panostaminen kantaa hedelmää pitkällä tähtäimellä. Yksilöistä huolehtiminen ja perustarpeiden mahdollistaminen lapsesta saakka kasvattaa Suomeen osaamista, yrittäjyyttä ja työnantajia jatkossakin. Yksilön oman osallistamisen merkitystä unohtamatta.

 

Terveyteen liittyvät asiat pitää olla kunnassa kunnossa sekä somaattisen että psyykkisenkin hoidon osalta. Ennaltaehkäisyn avulla voimme luoda merkittäviä säästöjä kuntatalouteen ja tätä kautta vahvistaa muiden palvelujen saatavuutta läheltä asuinympäristöjämme myös haja-asutusalueilla.

 

Suomalainen luonto ja sen moninaisuus tulisi pystyä säilyttämään myös tuleville sukupolville. Ympäristöarvot huomioivan teollisuuden, sekä muiden työllisyyttä tukevien toimien tulisi kyetä kulkemaan rinnakkain keskustelua ympäristöstä, sekä kehitystä ylläpitäen. Luonto tarjoaa meille työtä, vapaa-aikaa, rentoutumista, ruokaa ja monia muita asioita. Pidetään siitä hyvää huolta yhdessä.

 

Kuntalaisten toimeentulon, työpaikkojen, sekä yrittäjyyden tukeminen hyvällä aluepolitiikalla mahdollistaa edellä mainitut toimet myös Kuopion reuna-alueilla. Palveluiden saatavuus ruokkii muuttoliikettä myös haja-asutusalueille. Suuri osa lähiruoasta tuotetaan muualla kuin kaupunkien keskustoissa, joten näiden alueitten tärkeyttä ei saa unohtaa silloin, kun kehitetään kaupunkiympäristöjä.